งานแถลงข่าว" โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ฯและโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต"

งานแถลงข่าว" โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ฯและโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต"

😊วันนี้ถั่งเช่าหอมรดา มาร่วมงานแถลงข่าว” โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ฯและโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต”คร่าา
ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพ

#ถั่งเช่าหอมรดา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *