วัตถุดิบถั่งเช่า และ การสร้างแบรนด์ (OEM)

จำหน่ายดอกถั่งเช่าสด

เพาะเลี้ยงด้วยมาตรฐาน GAP และ Organic
Thailand จากกรมวิชาการเกษตร
ถั่งเช่าสด ส่งตรงจากฟาร์มผู้ผลิต สะอาด ปลอดภัย ไร้การปนเปื้อน
คงคุณค่าโอสถสารไว้ครบถ้วน
สามารถนำไปอบแห้งเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ /เข้ากระบวนการสกัดสารสำคัญ
หรือ ปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ
หมายเหตุ : สินค้ามีบางช่วงเวลา กรุณาสั่งล่วงหน้า หรือ
สอบถามทางฟาร์มก่อน
** สอบถามรายละเอียดที่ฟาร์มโดยตรง โทร. 094-9323569 ,
Line :@homrada

จำหน่ายดอกถั่งเช่าอบแห้ง

เพาะเลี้ยงด้วยมาตรฐาน GAP และ Organic
Thailand จากกรมวิชาการเกษตร
ถั่งเช่าอบแห้ง ส่งตรงจากฟาร์มผู้ผลิต สะอาด ปลอดภัย ไร้การปนเปื้อน
คงคุณค่าโอสถสารไว้ครบถ้วน

สามารถนำไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ /เข้ากระบวนการสกัดสารสำคัญ หรือ
ปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ
** สอบถามรายละเอียดที่ฟาร์มโดยตรง โทร. 094-9323569 ,
Line :@homrada

จำหน่ายดอกถั่งเช่า และ ฐานถั่งเช่า บดผงละเอียด
เพาะเลี้ยงด้วยมาตรฐาน GAP และ Organic Thailand จากกรมวิชาการเกษตร
ถั่งเช่าชนิดผงบดละเอียด ส่งตรงจากฟาร์มผู้ผลิต สะอาด ปลอดภัย
ไร้การปนเปื้อน คงคุณค่าโอสถสารไว้ครบถ้วน
สามารถนำไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ถั่งเช่าผงชงดื่ม
กาแฟถั่งเช่า หรืออื่นๆตามความต้องการของลูกค้า
** สอบถามรายละเอียดที่ฟาร์มโดยตรง โทร. 094-9323569 ,
Line :@homrada

รับสร้างแบรนด์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “ถั่งช่า”

อยากมีแบรนด์ถั่งเช่า ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ ด้วยวัตถุดิบ “ถั่งเช่า” คุณภาพ
Organic 100% ส่งตรงจากฟาร์มผู้ผลิต
สู่โรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP. พร้อมทั้งขึ้นทะเบียน อย.
ในแบรนด์ลูกค้า
ให้แบรนด์ของคุณออกสู่ตลาดอย่างมั่นใจได้ว่าได้วัตถุดิบที่มีแหล่งที่

มา การผลิตที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งสามารถเยี่ยมชมเก็บภาพประกอบ
เพื่อเพิ่มความมั่นใจเสมือนคุณเป็นเจ้าของฟาร์มเอง

รูปแบบผลิตภัณฑ์
– ชนิดผง บรรจุเม็ดแคปซูล ขนาด 500 มก.
– ชนิดน้ำมัน ผ่านกรรมวิธีสกัดเย็น บรรจุเม็ดแคปซูลแข็ง ขนาด
500 มก.
– ชนิดน้ำมัน ผ่านกรรมวิธีสกัดเย็น บรรจุเม็ดซอฟต์เจล ขนาด
500 มก.
** สามารถทำได้ทั้งแบบบรรจุกระปุก และ บรรจุแผง
** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฟาร์มโดยตรง โทร. 094-
9323569 , Line :@homrada