โครงการดีดีจากสสว.และ สถาบันSMI สภาอุตสาหกรรม

โครงการดีดีจากสสว.และ สถาบันSMI สภาอุตสาหกรรม

“หอมรดา”ขอขอบคุณโครงการดีดีจากสสว.และ สถาบันSMI สภาอุตสาหกรรม สำหรับโอกาสที่ดีในการต่อยอดธุรกิจค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *