ถั่งเช่าในขวดเพาะเลี้ยง สำหรับนำไปเพาะเลี้ยงต่อ

 

ถั่งเช่าในขวดเพาะเลี้ยง ขนาด 24 ออนซ์ ระยะพร้อมให้แสง (7-10 วัน)

ซึ่งในกระบวนการผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และ Organic Thailand จากกรมวิชาการเกษตร โดยวิธีการคือ นำไปเพาะเลี้ยงต่อในห้องที่มีอุณหภูมิ 18-25 องศา มีแสงสว่าง และความชื้นตามที่กำหนด เป็นระยะเวลาประมาณ 45-60 วัน จึงสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ จำหน่ายเชื้อถั่งเช่า /ทำขวดเพาะเลี้ยงเพื่อนำไปเลี้ยงต่อตามความต้องการของลูกค้า /เพาะเลี้ยงตามความต้องการลูกค้าเพื่อรับวัตถุดิบไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อฟาร์มโดยตรงเพื่อสอบถามรายละเอียด : 094- 9323569 , Line: @homrada

 

ถั่งเช่าในขวดเพาะเลี้ยง ขนาด 24 ออนซ์ ระยะออกดอก (20-25 วัน)

ซึ่งในกระบวนการผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และ Organic Thailand จากกรมวิชาการเกษตร โดยวิธีการคือ นำไปเพาะเลี้ยงต่อในห้องที่มีอุณหภูมิ 18-25 องศา มีแสงสว่าง และความชื้นตามที่กำหนด เป็นระยะเวลาประมาณ 25-40 วัน จึงสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตและต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้ จำหน่ายเชื้อถั่งเช่า /ทำขวดเพาะเลี้ยงเพื่อนำไปเลี้ยงต่อตามความต้องการของลูกค้า /เพาะเลี้ยงตามความต้องการลูกค้าเพื่อรับวัตถุดิบไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อฟาร์มโดยตรงเพื่อสอบถามรายละเอียด : 094- 9323569 , Line: @homrada

 

ถั่งเช่าในขวดเพาะเลี้ยง ขนาด 24 ออนซ์ ระยะโตเต็มวัย (60-72 วัน)

ซึ่งในกระบวนการผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และ Organic Thailand จากกรมวิชาการเกษตร โดยวิธีการคือ นำไปเพาะเลี้ยงต่อในห้องที่มีอุณหภูมิ 18-25 องศา มีแสงสว่าง และความชื้นตามที่กำหนด เป็นระยะเวลาประมาณ 25-40 วัน จึงสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตและต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้ จำหน่ายเชื้อถั่งเช่า /ทำขวดเพาะเลี้ยงเพื่อนำไปเลี้ยงต่อตามความต้องการของลูกค้า /เพาะเลี้ยงตามความต้องการลูกค้าเพื่อรับวัตถุดิบไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อฟาร์มโดยตรงเพื่อสอบถามรายละเอียด : 094- 9323569 , Line: @homrada