อากาศเปลี่ยนแปลง "คุณแพ้อากาศหรือไม่"

อากาศเปลี่ยนแปลง "คุณแพ้อากาศหรือไม่"
Business women signature at document. Selective focus and soft flare filter.

              โรคแพ้อากาศ เป็นหนึ่งในโรคภูมิแพ้ ซึ่งเป็นได้ทุกเพศทุกวัย ส่วนใหญ่จะเริ่มเป็นในวัยเด็กเข้าโรงเรียน ถ้าอยู่ในวัยทารกจนถึงเด็กเล็กมักไม่ค่อยพบ

และยังค้นไม่พบสาเหตุที่ชัดเจน สันนิษฐานว่าเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างร่วมกัน เช่น พันธุกรรม หากบิดา-มารดาเป็น ลูกก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นด้วย

อาการที่พึงระวัง  หากมีอาการอักเสบหรือคันบริเวณรอบดวงตา หรือมีความรู้สึกเมื่อยล้าอ่อนเพลีย เนื่องจากทำงานหนัก เป็นหวัดบ่อยๆ มีน้ำมูกไหลติดต่อกันนานๆ จนเรื้อรัง หรือ รู้สึกตัวว่าน้ำมูกไหลทุกครั้งเมื่ออยู่ใกล้เกสรดอกหญ้า  การที่น้ำมูกไหลเรื้อรังจนบางครั้งแห้งกรัง ยิ่งจะทำให้หายใจไม่สะดวก โดยเฉพาะฤดูฝนที่ทำให้เกิดอาการนี้มากขึ้น บางคนอาจไอหรือมีอาการคัดจมูกร่วมด้วย

วิธีการรักษา  ควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจดูว่าเป็นการแพ้ชนิดไหน จากนั้นพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ตัวเองแพ้ พักผ่อน ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

รู้ไว้ไกลโรค  1. ไม่ควรอยู่ใกล้สารก่อให้เกิดภูมิแพ้ ได้แก่ ไรฝุ่นซึ่งเป็นอันดับ 1  ตามด้วยเชื้อรา ขนสัตว์เลี้ยง และเกสรดอกหญ้า เช่น หญ้าแพรก หญ้าพง

2. อุณหภูมิจากแสงแดดและการซักล้างในอุณหภูมิปรกติไม่สามารถฆ่าไรฝุ่นได้ ต้องใช้ความร้อนในการฆ่าประมาณ 50 องศาเป็นเวลาครึ่งชั่วโมง

3. โรครักษาให้หายขาดค่อนข้างยาก ส่วนใหญ่ไม่ร้ายแรงแต่เรื้อรัง ที่อันตรายคือ คนไข้ที่มีการควบคุมอาการของโรคไม่ดีอาจลุกลามกลายเป็น

โรคหอบหืด จนอาจทำให้เสียชีวิตเนื่องจากระบบหายใจล้มเหลวได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *