คอร์สอบรม " จับมือทำ เพาะถั่งเช่า รุ่นที่ 1 " ระยะเวลา 2 วัน

คอร์สอบรม " จับมือทำ เพาะถั่งเช่า รุ่นที่ 1 " ระยะเวลา 2 วัน
สอนแบบละเอียด เน้นลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน เรียนรู้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา รวมถึงเทคนิคและเคล็ดลับการเพาะอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *