โครงการ "รวมพลังเดินหน้า สร้างความยั่งยืนให้แก่ลูกค้า"

หอมรดา เข้าร่วมโครงการ “รวมพลังเดินหน้า สร้างความยั่งยืนให้แก่ลูกค้า” จัดโดย ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ.สุพรรณบุรี